W nagich komórkach sluzowców i

W nagich komórkach śluzowców i wiciowców (ryc. 351) podczas podziału Odbywa się czynne przewężanie lub też fragmentowanie plazmy. 2. Odchylenia od typowego podziału komórek Tu i ówdzie w państwie roślinnym występują odchylenia od typo— wego podziału komórki, mianowicie jednoczesne tworzenie się licznych komórek potomnych, pączkowanie i swobodne powstawanie komórek. a. Swobodny podział jąder i tworzenie się licznych komórek potomnych Podziały jądra swobodne, czyli nie związane z podziałami komórek, dają się obserwowaź w wielojądrowych komórkach Thallophyta. Jednakże mogą one nie— kiedy zachodzić również u roślin z typowo jednojądrowymi komórkaxni, zwłaszcza W starszych, silnie zwakuolizowanych, lecz zdolnych jeszcze do podziałów komórkach, jądro przed podziałem ulega przemieszczeniu od ściany ku wnętrzu komórki. Następnie w profazie zostaje wytworzona, warstewka cytoplazmy („f r a g— m o s o m”), która wyznacza położenie płytki metafazowej i płaszczyznę przyszłego podziału (98)]. u roślin okrytonasiennych w woreczkach zalążkowych. Podczas rozwoju bielma, które bierze początek z je d n e g o tylko jądra, zachodzą tu wielokrotne, szybko po sobie następujące podziały mitotyczne; w ich wyniku powstają często tysiące jąder potomnych. Układają się one w równych odstępach w plazmie wyściełającej wewnętrzną powierzchnie woreczka zalążkowego. po ukończonym wzroście woreczka plazma przyścienna rozpada się równocześnie lub kolejno przeważnie na tyle komórek, ile w niej występuje jąder. Podczas tego proce— su wytwarzania licznych komórek potom— nych jądra otaczają się wtórnie powstającymi włóknami łączącymi, jakby promieniami (ryc. 26); w tych skupieniach włókien w jednakowych odległościach Od połączonych przez nie jąder pojawiają się następnie blaszki środkowe, na których odkładane są błony komórkowe. Tworzenie licznych komórek potomnych jest skróconym procesem ich rozmnażania, uwarunkowanym specjalnymi stosunkami (niekiedy niezwykle szybkim wzrostem objętości komórki). Proces jednoczesnego tworzenia licznych komórek zaChodzi też u licznych glonów i grzybów przy powstawaniu komórek rozrodczych. [podobne: serwis foto, Apartamenty Sopot, konstrukcje stalowe hal ]

Równolegle odbywa sie proces zanikania

Równolegle odbywa się proces zanikania włókien łączących, postępujący od jąder potomnych ku powstającej blaszce środkowej. Na obu powierzchniach blaszki środkowej zostaną następnie odkładane delikatne początkowo błony pierwotne (ryc. 12, 12 m). Jeśli szerokość komórki jest nieznaczna, płaszczyzna równikowa fragmoplastu ze wszystkich stron wchodzi w zetkniecie ze ścianami bocznymi komórki. Nowa przegroda zatem dzieli wówczas niemal cd razu protoplast macierzysty na potomne. Jeśli jednak komórka jest stosunkowo szeroka lub też zawiera dużą wakuolę centralną 1, nowa Ściana jest wytwarzana stopniowo. Tworzenie jej moŻe postępować wówczas od ściany bocznej komórki macierzystej poprzez teren komórki (ryc. 23 B—D). Odmienny przebieg jednak ma zakładanie ściany w bardzo silnie wydłużonych i dzielących się wzdłuž komórkach, np. w komórkach miazgi (s. 159 i nast.): rozpoczyna się ono od ‚rcdka komórki i postepuje stopniowo we wszystkich kierunkach ku jej ścianom. Przy tym typie podziału w miarę rozrostu młcdej ściany komórkowej fragmoplast uwypukla jednostronnie lub wielostronnie swą powierzchnię przez wytwarzanie coraz to nowych włókien, aż do zetknięcia sie ze ścianą komórki (ryc . 24ph). Równocześnie zanikają włókna w jego części środkowej. U Thallophuta nowe Ściany jedno- i wieloj ądrowych komórek są wytwarzane prawie zawsze bez udziału fragmoplastu. Mogą one povxstawać niekiedy od razu w całej płaszczyŻnie podziału w wytwarzanych warstewkach plazmatycznych; w innych przypadkach ściana rozwija się stopniowo: z substancji błony budowana jest pierścieni owata listewka. która pcwstaje na wewnętrznej powierzchni błony kornÓrki macierzystej; następnie taki pierścieniowaty twór wnika, niby przesłona irysowa, coraz silniej w głąb komórki, która w końcu ulega przewężeniu (ryc. 25). W jednojądrowych komórkach nowa ściana jest wytwarzana w jednakowej odległości od obu jąder potomnych w tej strefie, w której poprzednio leżało jądro [patrz też: hotel wieliczka, zasilacze hydrauliczne, telefony gsm ]

Kalendarz wpisow
Styczeń 2017
P W Ś C P S N
« Gru    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Przeczytaj też:
Szkolenia zawodowe

Chociaż obrona pracy dyplomowej przez studenta lub zdanie egzaminów zawodowych daje prawo do wykonywania określonego zawodu, to wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Z tego powodu organizuje się dużą ilość szkoleń zawodowych dla wykonawców poszczególnych zawodów. Bardzo ważne są na przykład szkolenia dla lekarzy, które umożliwiają im […]

W biologii poglad ten byl

W biologii pogląd ten był reprezentowany przede wszystkim przez francuskiego zoologa Lamarcka w początkach XIX stulecia; dopiero jednak w 1859 r. został on wszechstronnie uzasadniony i poparty licznymi dowodami przez Karola Darwina (1) *. Przez to został ostatecznie obalony panujący poprzednio dogmat niezmienności gatunków. Paleontologia (tj. nauka o wyginionych istotach żywych) uczy, że w dawniejszych […]

Zywe jadro komórkowe ma wyglad

Zywe jądro komórkowe ma wygląd drobno- i gęstoziarnisty. Zwraca w rum też uwagę jedno lub kilka większych, okrągłych, błyszczących ziarn lub kropel; są to zbudowane z białka j ą derka (n u cl eol i) (ryc. 2 ni). Jądro otoczone jest błon ą j ą dr ow ą (ryc. 2 bn), warstwą, która odgranicza wnętrze […]

Natomiast rozdzial odcinków, w których

Natomiast rozdział odcinków, w których nastąpił proces „crossing over” jest równodziedziczny w pierwszym podziale mejotycznym. Dopiero w drugim podziale następuje rozłączenie nierównod ziedzicznych odcinków. Tak zatem podczas pierwszego podziału ulegają tu rozdzieleniu ściśle jednakowe odcinki w parach chromatyd (ca’ i aa’); podczas drugiego do- piero nastąpi rczdzielenie gie a i a’ (ryc. 22 C). Mówirny […]

DevURL